Ofte-stilte-spoersmaal-om-bakovervendte-seter

Ofte stilte spørsmål om bakovervendte seter

Hvor lenge kan barn sitte bakovervendt og andre nyttige spørsmål finner du her.

Hvor lenge skal barn fortsette å bruke bakovervendte seter?

Små barn bør bruke bakovervendte seter så lenge som mulig. Et barn bør først gå over til et forovervendt sete når det har vokst ut av setet sitt, eller når hodet rekker over toppen av setet. Det anbefales at barn fortsetter å bruke bakovervendte seter til de er fire år gamle, gjerne lenger. Jo eldre barnet er, jo sterkere har nakken vokst seg. Og jo høyere barnet er, jo relativt mindre vil hodet være i forhold til resten av kroppen. Barnets sikkerhet påvirkes ikke av at barnet ikke får strukket bena helt ut.

Hvorfor er bakovervendte seter så viktig?

Fordi barnets sårbare nakke ikke tåler belastningen hvis hodet skytes forover i en frontkollisjon. I et forovervendt sete er nakken utsatt for svært sterke krefter. I et bakovervendt sete fordeles disse kreftene over hele barnets rygg og hode. Kreftene som oppstår i kollisjoner bakfra er vanligvis ikke så sterke.

Hva skal jeg tenke på når jeg kjøper et barnesete til bilen?

Setet må passe i bilen din. For å være sikker på at setet passer i din bil bør du prøve å feste setet i bilen før du kjøper det. Ansatte i butikker som selger barneseter hjelper deg gjerne. Setet må ha riktig typegodkjenning med merke.

Kjøper du et brukt sete er viktig at setet er relativt nytt og uten skader. Setet må ikke ha vært i en kollisjon! Barneseter har en begrenset levetid på 8-9 år, da materialene i setet svekkes over tid.

Hvordan monterer man et bakovervendt barnesete?

Det er viktig at du følger instruksjonene nøye. De vanligste festemåtene er enten med bilens egne belter eller med bruk av en base festet med bilbeltet eller ISOFIX.

Hva er ISOFIX?

ISOFIX er et standardisert forankringssystem som ofte gjør det enklere å montere barneseter i bil. De stive ISOFIX-festene gir bekreftelse (klikkelyd og grønt varsel) når installasjonen er gjort korrekt.

Hvor er det sikreste stedet for barnet i bilen?

De fleste plasserer barnesetet i baksetet, mens noen foretrekker å ha barnet innen rekkevidde, altså i passasjersetet foran. Dersom det er en aktiv kollisjonspute foran dette setet, må̊ barnesetet ikke plasseres der, da er baksetene eneste mulige plassering.

I noen biler kan passasjerkollisjonsputen kobles ut ved behov. Bilen din kan ha en bryter for dette formålet – sjekk instruksjonsboken.

Kan man være helt sikker på at kollisjonsputen virkelig er utkoplet eller deaktivert?

De fleste moderne biler har mulighet for å deaktivere airbagen i passasjersetet foran. Det er viktig å sjekke om bilen har denne funksjonen. Les instruksjonsboken, her vil det stå forklart hvordan man kobler ut airbag hvis dette er mulig. Hvis du er det minste i tvil om kollisjonsputen virkelig er utkoblet, må du kontakte en autorisert forhandler.

Utgjør det noen risiko hvis for eksempel barnet leker med en dukke eller ser film på en håndholdt enhet?

Løse gjenstander kan bli farlige prosjektiler i en kollisjon. Ved en bråstopp oppstår det bevegelsesenergi. Dette er noe vi føler på kroppen. Under en kraftig oppbremsing vil passasjerer og løse gjenstander fortsette i samme fart som før, mens bilen stopper momentant. Resultatet er at passasjerene og gjenstandene slynges forover i bilen.

Derfor er det veldig viktig at både barn, dyr og andre løse gjenstander i en bil er godt sikret. Et barn som er usikret i bil utgjør både en fare for seg selv og for alle andre passasjerer.

Hva gjør jeg hvis barnet ikke vil sitte i setet sitt?

Det kan være mange ting som gjør at barnet ikke er fornøyd i setet. Prøv å finne ut om det er noe som plager barnet ditt. Snakk med barnet. Ta gjerne en stopp og strekk på beina.

I Sverige finnes en sertifisering som kalles Plusstest. Hva er dette?

En Plusstest er en frivillig sertifisering som evaluerer belastningen på kollisjonsdukkens nakke i den ordinære sertifiseringstesten. Ved å velge et barnesete med Plusstest-merking vet du at setet vil beskytte barnets nakke i en kollisjon, noe som ikke evalueres i den ordinære testen.