Gravid

Bruk alltid bilbeltet – det er sikrest både for mor og barnet i magen. Bilbeltet beskytter både mor og barn mot skader ved en eventuell ulykke.
Bruk derfor alltid bilbelte i bil, og pass på at du bruker det riktig.

Vordende mor

Plutselig er du ikke alene i setet lenger. Du har en blindpassasjer. En blindpassasjer som skal være med deg de neste 9 månedene og bare ta større og større plass, helt til han eller hun bestemmer seg for å komme ut å få sitt eget sete.

Les mer>

Gravid kollisjonsdukke

I dag har forskere og bilprodusenter omfattende kunnskap om hvordan voksne og barn best beskyttes ved eventuelle ulykker på veien. Man har forsket – og forsker fremdeles – på hvordan man best beskytter det ufødte barnet i et sammenstøt.

Les mer>

I samarbeid med Trygg Trafikk

Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon for frivillig trafikksikkerhetsarbeid og et bindeledd mellom frivillige aktører og myndigheter. Vi samarbeider med medlemsorganisasjonene om politiske saker, skaper møteplasser og arrangerer årlig en nasjonal konferanse for trafikksikkerhet.