saarbare-passasjerer

HVA KREVER LOVEN?

Det kan føles vanskelig å forstå hva loven egentlig krever, og hvilke regler som gjelder for sikring av barn i bil.

Å sikre barn i bil kan være utfordrende. Det kan også føles vanskelig å forstå hva loven egentlig krever, og hvilke regler som gjelder for sikring av barn i bil.

Som foreldre handler det kanskje mest om å finne en balansegang mellom barnets komfort og sikkerhet, hvor barnet ofte protesterer mot det å sitte fastspent med mindre bevegelsesfrihet. Dårlig tid og en stressende avreisesituasjon hjelper heller ikke, og resultatet er dessverre at halvparten av alle barn er for dårlig sikret i norske biler.

Lover og regler

I Norge er loven veldig enkel: Det er påbudt å sikre barn i bil. Loven opererer med vektgrenser og aldersgrenser, og sier at barn som er under 135 cm høye, eller inntil 36 kg, alltid skal bruke godkjent barnesikringsutstyr som er riktig i forhold til barnets vekt, men etterlater ingen tvil om at barn skal sikres, uansett.

Alle barn under 135 cm eller inntil 36 kg skal alltid sikres i bil. Det er sjåførens ansvar at alle under 15 år er sikret korrekt i bilen.

Bilens sjåfør er ansvarlig for at passasjerer under 15 år er sikret i bilen, og kan straffes når slike passasjerer er usikret, med forenklet forelegg og prikker på førerkortet.

I tillegg til lovteksten bør man sikre barnet i bakovervendt barnesete frem til barnet er omtrent fire år. Ved en eventuell frontkollisjon har et slikt barnesete en skadereduserende effekt på 90–95 % i forhold til forovervendt barnesete. Det er viktig å huske på at barnesete ikke skal monteres i forseter hvor det finnes aktiv kollisjonspute.


De vanligste feilene

Selv med riktig utstyr kan en eventuell kollisjon ha fatale konsekvenser om barnet ditt eller barnesetet ikke er festet riktig. Under finner du en liste over de mest vanlige feilene:

  • Beltene i barnesetet er ikke strammet godt nok rundt barnet
  • Bilbeltet ligger under armen eller bak ryggen til barnet
  • Barnesetet er plassert i forsetet foran en kollisjonspute som ikke er koblet ut
  • Monteringsanvisningen er ikke fulgt nøye nok, og setet er løst/dårlig festet
  • Selen rundt barnet er vridd