forsiden

KUNNSKAP REDDER LIV

50 år med sikrere barn

Vi i Volvo ønsker å være en bidragsyter og ressurs for å hjelpe foreldre til å sikre barn i bil. Samt utvikle og tilby teknologi og løsninger som øker tryggheten for alle i, og utenfor bilen. Vi inviterer deg til å lese mer om bil og sikkerhet på disse sidene. Vi ønsker å inspirere deg, og hjelpe til med å skape en sikrere biltur for deg og dine.

I samarbeid med Trygg Trafikk

Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon for frivillig trafikksikkerhetsarbeid og et bindeledd mellom frivillige aktører og myndigheter. Vi samarbeider med medlemsorganisasjonene om politiske saker, skaper møteplasser og arrangerer årlig en nasjonal konferanse for trafikksikkerhet.